algemene informatie

Kleinschalige Kinderopvang Little Steps is aangesloten bij gastouderbureau het Liefbeestje en gastouderbureau ViaViela  Het gastouderbureau zorgt voor een uitgebreide begeleiding. Daarnaast vervullen zij onder andere de kassiersfunctie, zorgen zij voor diverse overeenkomsten en dragen er zorg voor dat dit juridisch ook goed gekeurd is. Het gastouderbureau rekent een maandelijkse bijdrage voor deze begeleiding. Over zowel de opvangkosten als de begeleidingskosten kan de ouder kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvang Little Steps is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder nummer 239776665. Dit nummer is nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.